Babalık Davası
Babalık Davası

Babalık davası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 301. ve devamındaki maddelerde düzenlenmiş bir dava çeşididir. Babanın çocuğun babası olup olmadığı eldeki delillerle ve DNA testleri ile tespit edilir. Bu açıdan babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun babasının tespitine yönelik bir dava çeşididir. Bu dava sonucunda çocuğun babası tespit edilmesi halinde, çocuk ile baba arasında soy bağı ilişkisi kurulur ve çocuğun Aile Hukuku ve Miras Hukuku açısından hakları doğmaktadır. Ayrıca aynı mahkeme velayet durumunu da karara bağlamaktadır. Böylece babalık davası, çocuğun hukuki düzenlemeler ile haklarını koruma amacı güden bir dava çeşididir.

Babalık davası sırasında deliller incelenir, DNA testleri gerçekleştirilir. DNA testinin imkânsız olduğu durumlarda ise çocuğun annesi ile babanın çocuğun doğumundan önceki 300.gün ile 180.gün arasında cinsel ilişkide bulunmasını çocuğun babası olduğuna dair karine kabul etmektedir. Bu sürenin dışında olunduğu takdirde de fiili hamile döneminde anne ile babanın cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilmesi halinde yine de geçerli olmaktadır.

Ayrıca çocuk doğduğunda kadın evli olduğu halde evlilik dışı bir çocuk sahibi olunduğu takdirde ise, çocuğun babasını tayin edebilmek için babalık davası açabilmek için kadının evli olduğu yasal kocası çocuğu reddetmesi gerekmektedir.  Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye ait olup annenin soyadını almaktadır.

Babalık Davası Açabilecek ve Açılabilecek Kimseler

Babalık davasını, evlilik dışı doğan çocuğun annesi açmaktadır. Ancak evlilik dışı doğan çocuğa kayyım atanmış ise kayyım tarafından açılabilmektedir.  Evlilik dışı doğan çocuğun babası olduğu iddia edilen kimseye karşı açılmaktadır. Eğer bu kimse ölmüş ise babanın mirasçılarına karşı açılmaktadır.

Babalık Davası açıldığında bu durum kamu düzenini ilgilendirdiği için Cumhuriyet Savcısına ve hazineye bu durum ihbar edilmeli yani bildirilmelidir. Aksi takdirde dava sonuçlanmış dahi olsa ihbarın gerçekleşmediği davada verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğu için Yargıtay tarafından bozulmaktadır.

Ayrıca bu dava, anne tarafından açılmış ise kayyıma, kayyım tarafından açılmış ise anneye ihbar edilmesi gerekmektedir.

Babalık Davası Açılmasının Gerekli Olmadığı Haller

Bu hallerin varlığı halinde dava açmaya gerek yoktur, zira çocuk ile baba arasındaki soy bağı kurulmuştur.

1-Evlilik dışı çocuğun babası, notere gider çocuğun kendisinden olduğunu resmi beyanla kabul ettiği durumda.

2-Evlilik dışı çocuğun babası, Nüfus Müdürlüğü’ne giderek çocuğu tanıdığı takdirde.

Babalık Davasında Zamanaşımı

Babalık davası açılması için kanunun getirdiği hak düşürücü süreleri kaçırılmamış olması gerekmektedir. Bu belirtilen süreler kesin olup hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaktadır.

Annenin dava açma hakkı, doğumdan başlayarak 1 yıldır. Bu hak düşürücü süredir ve kaçırıldığı takdirde anne davayı açamayacaktır. Ancak anne çocuk doğmadan da açma hakkına sahiptir.

Evlilik dışı doğmuş çocuğa kayyım atandığı takdirde kayyım kendisine verilen bu yetkinin kendisine tebliğ edildiği günden itibaren 1 yıl içinde babalık davası açmakla mükelleftir. Bu süre hak düşürücüdür.

Evlilik dışı çocuğa kayyım atanmamış ve çocuk ergin olmuş ise çocuğun dava açma hakkı ergin olduğu tarihten başlayarak 1 yıldır. Bu süre hak düşürücüdür.

Çocuğun başka bir baba ile bağı varsa o bağın soybağının reddi davası ile koparılmasından itibaren yine 1 yıllık hak düşürücü süre vardır.

Babalık Davası için Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olmaktadır. Bunların olmadığı durumlarda ise Asliye Hukuk Mahkemeleri Aile Mahkemesi sıfatıyla görevli olmaktadır. Yetkili mahkeme ise, evlilik dışı çocuğun babası olduğu iddia edilen kimsenin yerleşim yeri mahkemesidir.

Babalık Davası ve Annenin Hakları

Babalık davasının çocuğun annesi tarafından açılması ile çocuğun babasının tespit edilmesi ve çocuğun haklara sahip olmasının yanı sıra davayı açan anne de talep etmesi halinde babadan bazı haklar alabilecektir. Bunlar;

1-Evlilik dışı doğan çocuğun doğum giderleri,

2-Evlilik dışı doğan çocuğun doğmadan önceki ve sonraki 6 haftalık geçim giderleri,

3-Evlilik dışı olan çocuğun gebelik ve doğumuyla gereken diğer giderler.

Anne,  evlilik dışı doğan çocuğun ölü doğması haline de bu hakları talep etmesi halinde alabilecektir.

Babalık Davası ve Nafaka

Davanın açılması sırasında davayla birlikte nafaka talebinde de bulunabilir. Nafaka talep edildiği takdirde de hâkim bunu da karara bağlamakla mükelleftir.  Evlilik dışı çocuğun annesi, bu dava ile birlikte çocuk için iştirak nafakası talep edebilir. Ayrıca evlenme vaadi ile çocuğun annesi ile cinsel ilişkide bulunulup bu takdirde çocuk doğmuş ise babalık davası ile birlikte anne manevi açıdan yıpranmasından ötürü manevi tazminat davası açabilecektir. Bunun haricinde başka nedenlere dayandığı takdirde babalık davasından ayrı olarak maddi ve manevi tazminat davası açabilecektir.

Sonuç olarak, babalık davasının başarılı ve en kısa sürede sonuçlanabilmesi için deneyimli, mevzuata ve sürece hakim bir avukat tarafından takip edilmesi gerekmektedir.[/column]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Yorum yazın:

*

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır

© 2017 MIHCI HUKUK BÜROSU | İSTANBUL

logo-footer

SOSYAL MEDYADA BİZ: